”Omställningen börjar inom oss” – föreläsning eller workshop