Några ord om nuläget

Vi lever i en knasig tid, och en oerhört spännande tid. En brytningstid, i en tid full av utmaningar och möjligheter. Det finns så oerhört mycket att säga om läget på jorden just nu, om utmaningarna. Men texterna på den här webbsidan handlar inte om det. Vi vet redan. Men här kommer ändå några punkter, några sätt att ringa in vår tid. Fortsätt läsa Några ord om nuläget

Inre omställning

Begreppet ”inre omställning” pekar på att det både finns yttre och inre delar av omställningen till ett hållbart samhälle. De yttre delarna är den synliga och konkreta omställningen – solcellerna, lådcyklarna, permakulturodlingarna osv. Men för att den yttre omställningen ska bli tillräckligt genomgripande behöver vi också titta mer på vad som sker inom oss. Fortsätt läsa Inre omställning

Vi är natur

Den diametralt motsatta berättelsen i förhållande till den om separation mellan människa och övrig natur är att vi också är natur. Att naturen inte bara är något utanför oss, utan också finns i oss, att vi är en del av den. Att vi är en vacker del av något ännu större och ännu vackrare. Men inte viktigare än någon annan del. Fortsätt läsa Vi är natur

Vad är det underliggande behovet?

Det finns många teorier och modeller om våra grundläggande mänskliga behov. Maslows behovstrappa är kanske den mest välkända. Vi människor har i stor utsträckning samma behov, och vi ägnar våra dagar åt att sträva efter att tillfredsställa dom. Hur vi sen gör detta skiljer sig åt. Och det finns förstås mer eller mindre hållbara sätt att tillfredsställa samma behov. Fortsätt läsa Vad är det underliggande behovet?

Visionen

Om vi inte bara fokuserar på problemen vi vill lösa, utan också på vad vi vill till, så har vi mycket större möjlighet att skapa en framtid som är hållbar på riktigt. Detta handlar också om varifrån vi får vår motivation. Vissa av oss blir mer motierade av att lösa problem och har det som drivkraft, andra av oss får mer energi av den postivia visionen som lockar. Fortsätt läsa Visionen

Att medskapa förändringen

Det är lätt att tänka att så som verkligheten ser ut just nu, så kommer den också förbli under lång tid framöver. Men allt förändras ständigt, är i rörelse. Som det är nu kommer inte att bestå. Det gäller både på samhällsnivå och i våra egna liv. Förändring handlar om att befinna sig i spänningsfältet mellan gammalt och nytt, mellan det som är tryggt och invant, och det som vi ännu inte känner till. Fortsätt läsa Att medskapa förändringen

Att hitta sin pusselbit

Vad är det vi ger våra dagar till, vad ger vi vår energi till? Vi är många som längtar efter både att bidra till något vi finner meningsfullt, och att göra sådant som är utvecklande för oss själva. Vissa menar att vi alla är här för att bidra med något. Det kan vara en uppgift, att driva en fråga, det kan vara en relation till en annan människa, kanske att vara någons förälder. Fortsätt läsa Att hitta sin pusselbit